Gabriela Covatariu


PhD, engineer, PMP
senior lecturer, Faculty of Civil Engineering and Building Services, TUIASI
șef lucrări, Facultatea de Construții și Instalații Iasi

Gabriela Covatariu

Studies:
1991 Bachelor degree in Computer Science @ “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
2015 Bachelor degree in Civil Engineering @ “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
2007 Master degree in Structural Engineering (english program) @ “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
2010 PhD degree in Civil Engineering @ Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Doctoral thesis title: Applications of Neural Networks in Civil Engineering
 
Work Experience:
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Civil Engineering, Structural Mechanics Department, 1996-present
 
Membership of professional bodies: Project Management Institute PMI, USA, AGIR, SACS
 
Professional qualifications: Project Manager Professional (PMP at PMI, USA), openBIM fundamentals – Foundation (at BuildingSMART International, USA).
 
Short description: Communicative person, team spirit, passionate about ITC, BIM, project management, with over 20 years of teaching experience, whose research direction is the AI, Machine Learning in civil engineering, BIM.

Studii:
1991 licență in Calculatoare @ Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iasi
2015 licență in Inginerie civilă @ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi
2007 Master Structural Engineering (program in lb engleză) @ “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
2010 doctor in Inginerie civilă @ Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi
Titlul tezei de doctorat : Aplicatii ale rețelelor neuronale în ingineria civilă
 
Experiență în muncă
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul Mecanica Structurilor, 1996-prezent
 
Membru în asociații professionale: Project Management Institute PMI, USA, AGIR, SACS
 
Calificări profesionale: Project Manager Professional (PMP la PMI, USA), openBIM fundamentals – Foundation (la BuildingSMART International, USA).
 
Scurtă descriere: persoană comunicativă, spirit de echipă, pasionată de ITC, BIM, management de proiect, cu peste 20 de ani de experiență în predare , a cărei direcții de cercetare sunt IA, Machine Learning în ingineria civilă, BIM.


Selected publications:
  
–        Published papers:
 
1.      Daniel Covatariu, Alexandru Filip, Gabriela Covatariu, Ionuț Ovidiu Toma – Database assessment of the reinforced concrete water tanks built fund in Iasi county  , Proceedings of the “Computational Civil Engineering” CCE2021, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1141 012019, doi:10.1088/1757-899X/1141/1/012021, 2021
2. S Mihai Alexa-Stratulat, Daniel Covatariu, Ionuț Ovidiu Toma, Gabriela Covatariu – Computation and experimental considerations on dynamic testing of cement mortar   Computation and experimental considerations on dynamic testing of cement mortar, Proceedings of the “Computational Civil Engineering” CCE2021, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1141 012019, doi:10.1088/1757-899X/1141/1/012019, 2021
3. Zakaria Owusu-Yeboah and Gabriela Covatariu – Importance of Good Project Planning in assuring Project Success, Conferința Creații Universitare 2021, 29 mai 2021, ISBN …, 2021
4. Vito Alberto Pizzulli, Vito Telesca and Gabriela Covatariu – Analysis of Correlation between Climate Change and Human Health Based on a Machine Learning Approach, Healthcare 2021, 9(1), 86; https://doi.org/10.3390/healthcare9010086, 2021
5. Gabriela Covatariu, Daniel Covatariu  – IoT Contributors for Buildings Energy Efficiency, Proceedings Of International Conference Building Services And Energy Efficiency BSEE, 2-3 july 2020,  SCIENDO Warsaw ; Berlin, ISBN: 9788395720413 https://doi.org/10.2478/9788395720413-022 pp. 257-267, 2020
6. Gabriela Covatariu, Daniel Covatariu and Alexandru Filip – Planning Risk Management in case of a Drinkable Water Tank Facility Operation, 14th International Scientific Conference CIBv – Civil Engineering and Building Services 2019, 1st – 2nd of November 2019, Brasov, Romania IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 789 (1), 012015, doi:10.1088/1757-899X/789/1/012015, 2020
 
–        Projects:
 
1.      Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii IVAC
2SOFT/1.1/94, 2021 – 2022, JOP RO-MD – manager proiect
2. Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții EFECON, POC/71/1/4 ID P_40_295, 2016 – 2022 – asistent manager
3. Studii doctorale pentru performante europene in cercetare si inovare CUANTUMDOC, POSDRU/107/1.5/S/79407, 2010 – 2013 – asistent manager
4. *** – Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete, (Contract nr. 264EU/30.06.2014), PN II- CAPACITĂȚI, Modulul III – Cofinanţarea participării României la Programul PC 7, 2014 – 2017, finanțare UEFISCDI
5. *** – Încercări la compresiune pe probe de lemn nr 15728/10.07.2019 cu CBS Construction Studio S.R.L. Iasi – responsabil temă
6. *** – Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide nr. 1242/2000 cu INCERTRANS
7. *** – Determinarea grosimii dalei din beton la acostamentele unei piste de decolare – aterizare aeroportuare nr. 149/1999 beneficiar INCERTRANS Bucureşti
8. *** – Metodologii moderne pentru dimensionare, determinare a capacităţii portante a duratei de viata reziduala si a transferului de sarcini la rosturi ale structurilor rutiere rigide345/1998 beneficiar INCERTRANS Bucureşti
9. *** – Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuarenr. 7443/1998 beneficiar INCERTRANS Bucureşti
10. *** – Normativ de proiectare a ranforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare  nr. 7444/1998 beneficiar INCERTRANS Bucureşti

Contact:
Email: gabriela.covatariu(at)academic.tuiasi.ro
Phone: +40 232 701405