Cristian Cherecheș


PhD, engineer
Associate professor,
Faculty of Civil Engineering and Building Services, TUIASI

Cristian Chereches

Studies:
1996-2002 Bachelor and Master degree in Building Services Engineering @ “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
2002-2006 PhD degree in Civil Engineering @ Gheorghe Asachi Technical University of Iasi and University of Reims, France.
Doctoral thesis title: Contributions to the optimization of thermoconvective circuits
 
Work Experience:
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Civil Engineering, Building Services Department, 2001-present.
 
Membership of professional bodies: Romanian Association of Building Services Engineers – Moldavian Branch (AIIR)
 
Professional qualifications: Electrician 2nd degree, Energy Auditor 1st degree.
 
Short description: Communicative person, team spirit, passionate about Computer Aided Design of Building Services (Allplan, Ax3000, Bimplus), with over 20 years of teaching experience in the field of Building Services Engineering, whose research direction is the Energy Efficiency of Photovoltaic Panels integrated in Building Ventilated Facades.
 
Selected publications:
 
–         Books:
 
1.    Chereches N.C. (2015), Conceperea şi proiectarea asistata de calculator – Îndrumar de proiect, Editura Politehnium, Iasi, ISBN 978-973-621-450-9
2.    Chereches N.C., Hudisteanu S.V., Ignat J. (2019), Instalaţii electrice de joasă tensiune pentru iluminat, Editura Politehnium, Iasi, ISBN 978-973-621-487-5
3.    Hudisteanu S.V., Mateescu T.D., Cherecheș N.C. (2020), Îmbunătățirea eficienței panourilor fotovoltaice integrate în clădiri, Editura Politehnium, Iasi, ISBN 978-973-621-488-2
 
–        Published papers:
 
1.      Chereches, C.; Chereches, M.; Miron, L.; Hudisteanu, S. New criterion proposal for transition from natural to forced convection (prescribed wall flux). In Eenviro-Yrc 2015 – Bucharest, Damian, R.M., Ed.; Energy Procedia; 2016; Volume 85, pp. 109-117.
2.      Chereches, M.L.; Chereches, N.C.; Ciobanu, A.A.; Hudisteanu, S.V.; Turcanu, E.F.; Bradu, A.; Popovici, C.G. Experimental Study on Airflow and Temperature Predicting in a Double Skin Facade in Hot and Cold Seasons in Romania. Applied Sciences-Basel 2021, 11, doi:10.3390/app112412139.
3.      Chereches, N.C.; Popovici, C.G.; Cirlan, V.V.; Hudisteanu, S.V. Solar protection influence on dynamic insulation efficiency of double skin facades. In Sustainable Solutions for Energy and Environment, Balan, M.C., Bode, F., Croitoru, C., Dogeanu, A., Georgescu, A., Georgescu, C., Nastase, I., Sandu, M., Eds.; E3S Web of Conferences; 2019; Volume 85.
4.      El Fouas, C.; Chereches, N.C.; Hudisteanu, S.V.; Hajji, B.; Turcanu, E.F.; Chereches, M.L. Numerical and Parametric Analysis for Enhancing Performances of Water Photovoltaic/Thermal System. Applied Sciences-Basel 2022, 12, doi:10.3390/app12020646.
5.      El Wakil, N.; Chereches, N.; Padet, J. Numerical study of heat transfer and fluid flow in a power transformer. International Journal of Thermal Sciences 2006, 45, 615-626, doi:10.1016/j.ijthermalsci.2005.09.002.
6.      Grigoras, C.; Popovici, C.G.; Mateescu, T.; Chereches, N.C. Numerical and experimental study on the thermo-aerodynamic behavior of a double-skin glazed facade. Environmental Engineering and Management Journal 2014, 13, 775-781.
7.      Hudisteanu, S.V.; Popovici, C.G.; Mateescu, T.D.; Chereches, N.C. Efficiency analysis of BIPV systems for different locations in Romania. In Sustainable Solutions for Energy and Environment, Eenviro 2016, Anton, A., Balan, C., Balan, M.C., Bode, F., Bosschaerts, W., Croitoru, C., Inard, C., Meslem, A., Nastase, I., Sandu, M., Eds.; Energy Procedia; 2017; Volume 112, pp. 404-411.
8.      Hudisteanu, S.V.; Popovici, C.G.; Verdes, M.; Ciocan, V.; Chereches, N.C.; Turcanu, F.E. EXPERIMENTAL ANALYSIS OF INNOVATIVE HEAT EXCHANGER WITH UNIFORM HEAT FLUX USED IN HEAT PUMPS SYSTEMS. Environmental Engineering and Management Journal 2020, 19, 2231-2240.
9.      Popovici, C.G.; Cirlan, V.V.; Mateescu, T.D.; Chereches, N.C.; Hudisteanu, S.V. Influence of various angles of the venetian blind on the efficiency of a double skin facade. In Eenviro-Yrc 2015 – Bucharest, Damian, R.M., Ed.; Energy Procedia; 2016; Volume 85, pp. 416-424.
10.   Popovici, C.G.; Hudisteanu, S.V.; Mateescu, T.D.; Chereches, N.C. Efficiency improvement of photovoltaic panels by using air cooled heat sinks. In Eenviro-Yrc 2015 – Bucharest, Damian, R.M., Ed.; Energy Procedia; 2016; Volume 85, pp. 425-432.
 
–        Research Projects:
 
1.      Membru al proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-1294, Îmbunătățirea eficienței panourilor fotovoltaice prin răcire pasivă și activă, Valoare contract: 600000 lei ; 2020-2022, http://www.cool-pv.ci.tuiasi.ro/
2.      Membru al proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3112, Sistem modular solar hibrid pentru încălzirea clădirilor cu producere simultană de energie electrică şi apă caldă de consum, Valoare contract: 591000 lei ; 2020-2022,
3.      Responsabil Grant intern P19_IDEI /2021, “Proiect pentru susţinerea capacităţii de participare cu propuneri de proiecte în cadrul Programului Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare 2021-2027 Orizont Europa”, Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, perioada de implementare: 01.10.2021-30.06.2022
4.      Director grant, PNII – Program IDEI, Proiect de cercetare exploratorie, cod CNCSIS ID_327, ANCS-MECTS, autoritatea contractantă CNCSIS – UEFISCU, Modelări numerice şi cercetări experimentale pentru optimizarea energetică a faţadelor complet vitrate tip double – peau, prin modificări dimensionale şi de configuraţie, 2009-2011
5. Responsabil proiect PN-III-P1-1.1.-MCD-2018-0161, Proiecte de mobilitate cercetători cu experienţă din diaspora, autoritatea contractantă UEFISCDI, Cercetător diaspora: Conf.dr.ing. Popa Cătălin, Université de Reims Champagne Ardenne, Franţa, 23-29.07.2018

Contact:
Email: nelu.chereches@academic.tuiasi.ro
Phone: +40 232 701 265